top of page

Let op:

Deze website is niet meer in gebruik.

Voor de Verhuisadviseur Nieuwegein kunt u de volgende link gebruiken.  

Welke regelingen voor woningzoekenden zijn er?

HUURDERS

Er zijn verschillende regelingen die het voor 65+ huurders makkelijker maken om te verhuizen. Woont u nu in een sociale huurwoning met minimaal vier kamers? Dan kunt u in aanmerking komen voor een voorrangsregeling als u verhuist naar een kleinere woning. Soms komt u dan ook in aanmerking voor een korting op de huurprijs van de nieuwe woning. Een deel van de woningen wordt met voorrang aangeboden aan mensen vanaf 65 jaar. Ook is er wet- en regelgeving waarmee u als woningzoekende te maken krijgt. Zo gelden er inkomenseisen voor een sociale huurwoning. En is er per 1 januari 2016 het passend toewijzen voor mensen met een lager inkomen ingevoerd. 

Over deze en andere regelingen kan de verhuisconsulent u meer vertellen. Ook kunt u meer informatie over verschillende onderwerpen downloaden via de onderstaande links.

DOORSTROOMREGELINGEN

Huurt u nu een sociale huurwoning van één van de woningcorporaties in Nieuwegein? Met minimaal 4 kamers? En wilt u kleiner gaan wonen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor voorrang en een aantrekkelijke regeling voor de nieuwe huurprijs.

VAN GROOT NAAR BETER

Deze voorrangsregeling noemen we "Van groot naar Beter". De woningcorporaties in de regio Nieuwegein willen graag doorstroming bevorderen. Doorstroming betekent dat huurders verhuizen naar een huis dat beter bij hun persoonlijke situatie past. Op die manier komt er weer een woning vrij voor andere woningzoekenden. Door voorrang te geven aan huurders van een grote woning die kleiner willen gaan wonen, hopen wij dat er meer woningen vrijkomen voor gezinnen en starters. Ook hopen we dat we hierdoor meer tevreden huurders krijgen. 

Let op: deze regeling is per 1 juni 2021 gewijzigd. Klik hier voor meer informatie. 

PASSEND TOEWIJZEN VAN GROOT NAAR BETER

Heeft u een inkomen onder de huurtoeslaggrens? Dan kunt u normaal gesproken alleen op het goedkopere aanbod reageren. We zijn namelijk wettelijk verplicht om woningen passend toe te wijzen.

Laat u echter een grote woning achter, dan kunt u sinds 1 december 2019 ook reageren op de duurdere sociale huurwoningen. Door de huurprijsregeling past de woning mogelijk toch bij uw inkomen. Voorwaarde is dat de nieuwe huurprijs, wanneer de huurprijsregeling wordt toegepast (oude huurprijs + € 50), toch binnen de grenzen van het passend toewijzen valt. Lees hier meer over passend toewijzen. 

HOE WERKT DE VOORRANG?

U krijgt voorrang als u een sociale huurwoning met minimaal vier kamers verruilt voor een sociale huurwoning van maximaal drie kamers. Dit moet wel van één van de woningcorporaties in Nieuwegein of andere gemeenten in de regio Utrecht zijn. Het woningtype van uw huidige woning (woonhuis of appartement) maakt niet uit. Ook maakt het niet uit hoe oud u bent. In advertenties voor woningen met drie of minder kamers, ziet u onder het kopje spelregels de volgende tekst: “U laat een sociale huurwoning met minimaal vier kamers achter.” Zo ziet u of er voorrang geldt. Bij woningen die worden verloot geldt deze voorrang nooit.

AANTREKKELIJKE HUURPRIJSREGELING

We zien vaak dat huurders wel willen verhuizen, maar dat iets ze tegenhoudt. Bijvoorbeeld omdat ze ergens al heel lang wonen en daar een lage huur betalen. Vaak betekent verhuizen dan ook een hogere huur. Hier willen  we graag iets aan doen. Daarom hebben de woningcorporaties in de regio Utrecht met elkaar afgesproken dat huurders die doorstromen Van Groot naar Beter nooit meer dan € 50 per maand meer gaan betalen dan zij nu betalen. Het gaat om de netto huur. De stook- en servicekosten blijven dus buiten beschouwing. Uw nieuwe verhuurder controleert uw recht op voorrang en de huurprijsregeling op het moment dat u de woning accepteert. Alle woningcorporaties in de regio doen mee. Dus de afspraak geldt ook als u naar een andere woningcorporatie verhuist. Bij nieuwbouw wordt deze regeling niet altijd aangeboden. De woningcorporaties bepalen per project of dit gebeurt.

WIE DOET ER MEE?

De 19 woningcorporaties in de regio Utrecht doen allemaal mee. Welke woningcorporaties dat zijn, ziet u hier. De overige aanbieders bieden geen regeling aan. De regeling geldt voor een jaar. Daarna beslissen de woningcorporaties of ze ermee doorgaan. 

HANDIGE LINKS VOOR WONINGZOEKENDEN
bottom of page